صفحه استراتژی 1

اسـتراتـژی بــازاریابی یک بازاریاب
 

تحلیل و بررسی

با اولین تماس شما با یک بازاریاب ، برای شما تشکیل پرونده انجام میگرد ، سپس با توجه به حیطه فعالیت شما جلسه ای در داخل شرکت توسط اعضا برقرار می گردد ، در این جلسه این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که در حال حاضر در حیطه فعالیت شما بازاریابی اینترنتی جوابگو خواهد بود یا نه.
البته به این نکته توجه داشته باشید که به زودی " بازاریابی اینترنتی " در همه حیطه های کاری جوابگوی نیازهای مشتری خواهد بود .

ارتباط با ما:

آدرس : تهران . خیابان جمهوری . خیابان گلشن جنوبی . پلاک 4 . واحد 12

تلفن : 66935434 021

تلفن : 88963368 021

تلفن همراه : 3436402 0912

اطلاعات تماس بیشتر »