صفحه استراتژی 2

اسـتراتـژی بــازاریابی اینترنتی یک بازاریاب
 

مشاوره با شما

پس از تحلیل و بررسی انجام شده یک بازاریاب و در صورت تائید بازخورد داشتن بازاریابی اینترنتی برای مشتری ، جلسه ای حضوری یا غیر حضوری برای مشاوره بازاریابی ، در دفتر یک بازاریاب یا دفتر مشتری برقرار میگردد جهت ارائه راهکارهای بازاریابی اینترنتی.

ارتباط با ما:

برای ارتباط با یک بازاریاب  و جهت هرگونه پیشنهاد از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید :

پست اکترونیک : 1bazaryab.com@gmail.com