صفحه استراتژی 2

اسـتراتـژی بــازاریابی اینترنتی یک بازاریاب
 

مشاوره با شما

پس از تحلیل و بررسی انجام شده یک بازاریاب و در صورت تائید بازخورد داشتن بازاریابی اینترنتی برای مشتری ، جلسه ای حضوری یا غیر حضوری برای مشاوره بازاریابی ، در دفتر یک بازاریاب یا دفتر مشتری برقرار میگردد جهت ارائه راهکارهای بازاریابی اینترنتی.

ارتباط با ما:

آدرس : تهران . خیابان شریعتی.پائینتر از خیابان بهار شیراز . کوچه سلطانی . پلاک 2 واحد 11

02177622033-4

09123436402 

پست اکترونیک : 1bazaryab.com@gmail.com